Freitag   02.02   18:30   Don Giovanni   Don Giovanni   Komische Oper Berlin
Freitag   16.02   19:30   Don Giovanni (ausgefallen wegen Krankheit)   Don Giovanni   Komische Oper Berlin
Donnerstag   22.02   19:30   Don Giovanni (ausgefallen wegen Krankheit)   Don Giovanni   Komische Oper Berlin
Sonntag   25.02   18:00   Don Giovanni (ausgefallen wegen Krankheit)   Don Giovanni   Komische Oper Berlin